Výuka

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PRO KAŽDÉHO

Každý student, každá firma potřebuje něco jiného. Proč tedy používat např. stejné učebnice pro všechny?

Pro každou společnost je sestavován individuální výukový plán pro každý jednotlivý kurz či individuální kurz a to se zaměřením na požadované lexikální či gramatické struktury. Tak se stává výuka opravdu individuální.

Díky webovým stránkám www.cahlik.info má ať student či jeho nadřízený (po předchozí domluvě) v každém okamžiku přehled o probírané látce či doplňkových materiálech k danému kurzu – tzv. elektronická třídní kniha.

A proč to nezkusit rovnou celé elektronicky. Jsme v Brně jediní, kteří poskytují výuku firmám a jednotlivcům pomocí VoIp protokolu (internetové telefonie). Jak to funguje, nalezete v sekci eLearning. Je to jednoduché, pohodlné a co hlavně i levnější než klasická výuka.